Købsvilkår

NEDENSTÅENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER GÆLDER FOR ALLE LEVERENCER FRA KIM & HALLO FANSHOP

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Kim & Hallo Fanshop.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Kim & Hallo Fanshop.
Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Kim & Hallo Fanshops side, er denne af vejledende art. Kim & Hallo Fanshop står inde for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Kim & Hallo Fanshop anses for sket, når du som forbruger har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med Post Danmark. Leveringstid ca. 8 dage. Risikoen for varerne, købt i Kim & Hallo Fanshop, overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Kim & Hallo Fanshop, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen manifesterer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Kim & Hallo Fanshop.
Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, de viser sig senest to år efter, du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Kim & Hallo Fanshop har stillet dig i udsigt.
Senest 14 dage efter, at Kim & Hallo Fanshop igen har modtaget varen, vil du få beløbet returneret til din konto.

Pris og betaling
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med Dankort – Visa – Visa Electron – MasterCard – Maestro – JCB, samt American Express.

Alle priser i Kim & Hallo Fanshop er inkl. moms.

Fortrydelsesret
Kim & Hallo Fanshop yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Returnering skal ske senest 14 dage efter, at du har meddelt Kim & Hallo Fanshop, at du ønsker at returnere varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.
Kim & Hallo Fanshop har ret til at fratrække ekstraomkostninger for fremsendelse af varen, hvis du ved købet selv har valgt og bestilt en dyrere forsendelsesform, end den Kim & Hallo Fanshop tilbød.
Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Det er ligeledes Kim & Hallo Fanshops ret at fratrække penge, hvis varens værdi er forringet, fx skadet eller bærer præg af at have været brugt udover, hvad man må i en butik.

KONTAKT
Kim & Hallo Fanshop
c/o NRC, Nordic Record Company
Nyvej 17
7840 Højslev
Denmark
Tel. +45  20 41 67 22
SE. nr. 40 08 86 60
shop@kimoghallo.dk